Categories
ข่าวสาร

ชาวบ้านเชียงรายเฮ ศาลจำหน่ายคดีชั่วคราว “คดีฟ้อง 1.12 ล้าน” ค้านโรงไฟฟ้าชีวมวล

ศาลเชียงรายสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราว กรณีบริษัทเอกชนฟ้องเรียกค่าเสียหายจากชาวบ้านเชียงราย 1,120,000 ล้านบาท ชี้ให้รอคำพิพากษาศาลปกครองเชียงใหม่ก่อนว่าใบอนุญาตฯโรงไฟฟ้าชีวมวลงานออกโดยถูกต้องหรือไม่