Categories
วีดีโอ

"ตามรอยเขาเงินล้าน"

“ตามรอยเขาเงินล้าน”

 
ภาพยนตร์สารคดีอธิบายคุณค่าของภูเขาใน ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
ผ่านสายตาของนักเรียนชั้น ม. 5 สายศิลป์ โรงเรียนรุ่งอรุณ ปีการศึกษา 2556
ที่อีกด้านหนึ่งอาจจะมองว่าเป็นแหล่งหินชั้นดี เหมาะกับการพัฒนา ชุมชนมองว่าเป็นที่อยู่ที่กิน
แล้วพวกเขาในฐานะคนเมือง มองภูเขาแห่งนี้เป็นอย่างไร ติดตามชมได้ในลิงค์นี้ค่ะ
http://www.healthstation.in.th/allsearchList.php?tags=%B5%D2%C1%C3%CD%C2%E0%A2%D2%E0%A7%D4%B9%C5%E9%D2%B9