Categories
วีดีโอ

รายการคมชัดลึก ตอน คราบ…ใต้น้ำ ?


คมชัดลึก 28-08-56 ตอน คราบ…ใต้น้ำ ?
 
ผู้ร่วมรายการ
วิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดร.อาภา หวังเกียรติ ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
สุภาภรณ์ มาลัยลอย ผู้จัดการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม

 

 
ติดตามคมชัดลึกย้อนหลังได้ที่ http://www.nationchannel.com/
หรือhttp://www.youtube.com/user/KOMCHADLUEK

Categories
ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ขอให้ตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบกรณีน้ำมันปตท.รั่ว

 .

เขียนที่ มูลนิธิบูรณะนิเวศ

211/2  ถ.งามวงศ์วาน

ซ.31 อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

 
                                                                                 27 สิงหาคม 2556
 
เรื่อง     ขอให้ตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบกรณีบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ทำน้ำมันรั่วไหลลงสู่ทะเล
เรียน     ท่านนายกรัฐมนตรี
 
สืบเนื่องจากกรณีท่อน้ำมันดิบของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (พีทีทีจีซี) รั่วไหลลงสู่ทะเลในพื้นที่ จังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2556 ทำให้น้ำมันดิบจำนวนมากไหลลงสู่ทะเลโดยกระจายครอบคลุมพื้นที่ทะเลเป็นบริเวณกว้างและในเวลาต่อมาคราบน้ำมันได้ถูกพัดพาเข้าสู่ชายหาดบริเวณ อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด  ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล การท่องเที่ยว และวิถีชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว

Categories
ข่าวสาร

แถลงข่าวกรณีตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบน้ำมัน ปตท. รั่ว

ใบแถลงข่าวกรณีตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบน้ำมัน ปตท. รั่ว

 

                สืบเนื่องจากกรณีท่อน้ำมันดิบของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (พีทีทีจีซี) รั่วไหลลงสู่ทะเลในพื้นที่ จังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ทำให้น้ำมันดิบจำนวนมากไหลลงสู่ทะเลโดยกระจายครอบคลุมพื้นที่ทะเลเป็นบริเวณกว้างและในเวลาต่อมาคราบน้ำมันได้ถูกพัดพาเข้าสู่ชายหาดบริเวณ อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด  ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล การท่องเที่ยว และวิถีชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว 

Categories
ข่าวสาร คู่มือ สื่อเพื่อการเผยแพร่

หลักและวิธีการในการใช้สิทธิของประชาชน เมื่อได้รับความเสียหายจากกรณีการรั่วไหลของน้ำมันในทะเล

หลักและวิธีการในการใช้สิทธิของประชาชน

เมื่อได้รับความเสียหายจากกรณีการรั่วไหลของน้ำมันในทะเล

 

  • รวบรวมข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยสามารถแบ่งกลุ่มผลกระทบได้ดังนี้
    1.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ผลกระทบที่เกิดกับระบบนิเวศทางทะเล สัตว์น้ำ ชายหาด

Categories
ประชาสัมพันธ์

“คำถามที่ พีทีที โกลบอล เคมิคอล ต้องตอบต่อสาธารณะ: กรณีน้ำมันดิบรั่วไหลในทะเลระยอง”

 แถลงการณ์องค์กรภาคประชาสังคม (ฉบับที่ 2)

 

Categories
บทความวิชาการ

น้ำมันดิบรั่วไหลในญี่ปุ่น เทศบาลทำงานเก็บกวาดในขั้นแรก

ชาติญี่ปุ่นเป็นเกาะ โอกาสที่น้ำมันดิบจะรั่วไหลลงไปในทะเล ก็ย่อมมีได้มากกว่าชาติอื่นๆ ซึ่งด้วยเหตุนี้ เขามีวิธีอยู่เช่นไรที่ใช้แก้ปัญหา รวมไปถึงระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง? …

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

Categories
ประชาสัมพันธ์

แถลงการณ์ภาคประชาสังคม กรณีท่อขนส่งน้ำมันรั่วไหลลงสู่ทะเล

“แถลงการณ์ภาคประชาสังคม กรณีท่อขนส่งน้ำมันรั่วไหลลงสู่ทะเล”