โปรดระวัง !!

ถูกมิจฉาชีพแอบอ้าง
เป็นตัวแทนของบริษัท
หลอกจ้างงาน

บริษัทไม่มีนโยบายการจ้างงานผ่านช่องทางออนไลน์ใดๆ
ขณะนี้มีผู้เสียหายแล้วเป็นจำนวนมาก
บริษัทกำลังรวบบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 086 328 9060