Categories
ประชาสัมพันธ์

เวทีสาธารณะ “คำถามที่ ปตท. ต้องตอบ… ก่อนที่ความจริงจะหายไปพร้อมกับคราบน้ำมัน”

“กลุ่มจับตาน้ำมัน ปตท. รั่ว” ซึ่งประกอบด้วย มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH), มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (Enlaw), กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Greenpeace Southeast Asia), และสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (GSEI) ได้ร่วมกับ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และสมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทย และ ศูนย์วิจัยนโยบายพลังงานและทรัพยากร มหาวิทยาลัยรังสิต 
กำหนดจัด เวทีสาธารณะ 
“คำถามที่ปตท.ต้องตอบ… ก่อนที่ความจริงจะหายไปพร้อมกับคราบน้ำมัน” 
วัน/เวลา: วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 – 16.30 น. 
สถานที่: ห้อง 2201 ชั้น 22 ศูนย์ศึกษาวิภาวดี (มหาวิทยาลัยรังสิต)
** อาคารทีเอสทีทาวเวอร์ (TST Tower) วิภาวดี ซอย 9 ถนนวิภาวดีรังสิต เเขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม**
** แผนที่: http://goo.gl/maps/R30AW **

Categories
ข่าวสาร คู่มือ สื่อเพื่อการเผยแพร่

หลักและวิธีการในการใช้สิทธิของประชาชน เมื่อได้รับความเสียหายจากกรณีการรั่วไหลของน้ำมันในทะเล

หลักและวิธีการในการใช้สิทธิของประชาชน

เมื่อได้รับความเสียหายจากกรณีการรั่วไหลของน้ำมันในทะเล

 

  • รวบรวมข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยสามารถแบ่งกลุ่มผลกระทบได้ดังนี้
    1.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ผลกระทบที่เกิดกับระบบนิเวศทางทะเล สัตว์น้ำ ชายหาด