Categories
บทความวิชาการ

น้ำมันดิบรั่วไหลในญี่ปุ่น เทศบาลทำงานเก็บกวาดในขั้นแรก

ชาติญี่ปุ่นเป็นเกาะ โอกาสที่น้ำมันดิบจะรั่วไหลลงไปในทะเล ก็ย่อมมีได้มากกว่าชาติอื่นๆ ซึ่งด้วยเหตุนี้ เขามีวิธีอยู่เช่นไรที่ใช้แก้ปัญหา รวมไปถึงระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง? …

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่