Categories
ข่าวสาร คดีสิ่งแวดล้อม

คดีเจริญ วัดอักษร: 9 ปี กับการเพรียกหาความยุติธรรม


ณ ค่ำคืนวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๗  คุณเจริญ  วัดอักษร  สามัญชนผู้ยืนหยัดต่อสู้เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร  ในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์  ได้จากโลกนี้ไปด้วยฝีมือของผู้เสียผลประโยชน์จากการต่อสู้เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของเขา  ณ วันนี้ครอบครัวของคุณเจริญ นำโดยคุณกระรอก  วัดอักษร ภรรยาและประชาชนในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์   ยังคงร่วมกันสานต่อความตั้งใจในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของคุณเจริญ  มาอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตามแม้การสานต่อความตั้งใจของคุณเจริญ จะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็งขึ้นเรื่อย ๆ   แต่สิ่งที่ครอบครัวคุณเจริญและกลุ่มอนุรักษ์ยังคงเรียกร้องมาอย่างต่อเนื่องและยังไม่ได้รับคำตอบที่น่าพอใจ  คือ  ความจริงและความยุติธรรมต่อการตายของคุณเจริญ  ตลอดระยะเวลา ๙ ปี นับแต่คุณเจริญจากไป  ครอบครัวและเครือข่ายอนุรักษ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้ร่วมกันเรียกร้องให้มีการพิสูจน์ความจริงที่เกิดขึ้นและนำคนผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม

แม้ความหวังดังกล่าวดูเหมือนจะได้รับคำตอบบางส่วนจากกระบวนการยุติธรรมเมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยบางคน   อย่างไรก็ตามเมื่อคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลอุทธรณ์กาลกลับตาลปัตร  ศาลอุทธรณ์กลับยกฟ้องโดยเห็นว่าจำเลยทั้งหมดไม่ใช่ผู้กระทำความผิด   คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ถูกตั้งคำถามจากสาธารณชนและครอบครัวของคุณเจริญ  ถึงความสมเหตุสมผลในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานและการให้เหตุผลในคำพิพากษาอย่างมาก  ขณะเดียวกันเสียงเรียกร้องความยุติธรรมจากครอบครัวและกลุ่มอนุรักษ์ก็ดังเซ็งแซ่สะท้านสะเทือนกระบวนการยุติธรรมอย่างมากมาจนถึงปัจจุบัน

คำถาม ณ วันนี้จึงมีว่า  ถึงที่สุดแล้วกรณีของคุณเจริญ วัดอักษร  ความอยุติธรรมจะมีชัยเหนือความยุติธรรมอีกครั้งหรือไม่   ซึ่งกว่าจะตอบคำถามนี้ได้  อาจต้องติดตามผลของคำพิพากษาศาลฎีกาอันเป็นศาลสูงสุดต่อไป  อย่างไรก็ตามผู้สนใจกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถติดตามอ่านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์  ประกอบการการใคร่ครวญเรื่องความยุติธรรมและความอยุติธรรม ได้ที่นี่  ส่วนคำพิพากษาของศาลชั้นต้นจะนำมาเผยแพร่ในภายหลัง

                                                                                              

 
 
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีลอบฆ่าคุณเจริญ วัดอักษร