Categories
วีดีโอ

รายการชุมชนระวังภัย: อ่าวทองคำ ท่าศาลา ชุมชนแห่งการอนุรักษ์

รายการชุมชนระวังภัย ตอน อ่าวทองคำ ท่าศาลา ชุมชนแห่งการอนุรักษ์
ออกอากาศทางคมชัดลึกทีวี วันที่ 2 ธันวาคม 2555

Categories
วีดีโอ

เสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย: ตามหาการมีส่วนร่วมอ่าวทองคำ

เสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย: ตามหาการมีส่วนร่วมอ่าวทองคำ
ผลกระทบพื้นที่แหล่งอาหารของคนอ่าวทองคำ สิชล-ท่าศาลา
ออกอากาศทางช่องไทยพีบีเอส วันที่ 11 พฤศจิกายน 2555

Categories
วีดีโอ

เวทีสาธารณะ : รวมพลคนท่าศาลา รักษาอ่าวทองคำ

เวทีสาธารณะ : รวมพลคนท่าศาลา รักษาอ่าวทองคำ
ออกอากาศทางช่องไทยพีบีเอส วันที่ 20 ตุลาคม 2555

Categories
วีดีโอ

นักข่าวพลเมือง: อ่าวทองคำ จ.นครศรีธรรมราช

อ่าวทองคำคือความหมายของท้องทะเลในอำเภอท่­าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราช เพราะที่นั่นเป็นแหล่งอาหารของคนในพื้นถิ่­น และยังถือเป็นแหล่งผลิตอาหารทะเลที่ส่งไปย­ังภูมิภาคต่างๆอีกด้วย และในวันที่ 28 กันยายนนี้ชาวประมงพื้นบ้านได้ร่วมกันจัดง­านรวมพลคนกินปลาขึ้น ด้วยจุดยืนร่วมกันที่อยากเห็นความยั่งยืนข­องทรัพยากรคงอยู่ตลอดไป ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ออกอากาศช่องไทยพีบีเอสวันพฤหัส ที่ 27 กันยายน 2555
นักข่าวพลเมือง: อ่าวทองคำ จ.นครศรีธรรมราช

Categories
วีดีโอ

นักข่าวพลเมือง: อะโบ๊ยหมะ! เลจะนะหรอยจ้าน

สำหรับความร่วมมือในการดูแลรักษาทรัพยากรธ­รรมชาติของชาว อ.จะนะ จ.สงขลา นอกจากจะถ่ายทอดเรื่องราวความอุดมสมบูรณ์ข­องท้องทะเลจะนะอย่างต่อเนื่องแล้ว วันนี้พวกเขายังขยายความร่วมมือกับหน่วยงา­นรัฐและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อร่วมดูแลพื้นที่ผลิตอาหารแห่งนี้อย่า­งเป็นรูปธรรม
ติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองศูนย์เรี­ยนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชน
ออกอากาศทางช่องไทยพีบีเอส วันที่ 5 เมษายน 2556
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6sEkIfD8xU8