Categories
ข่าวสาร

ขอเชิญร่วมฟังผลคำพิพากษาคดีเพิกถอนใบอนุญาตโรงไฟฟ้าหนองแซง จ.สระบุรี

ขอเชิญร่วมฟังหรือติดตามผลคำพิพากษาคดีเพิกถอนใบอนุญาตโรงไฟฟ้าหนองแซง จ.สระบุรี
ในวันพรุ่งนี้(31 มค. 56) เวลา 10.00 น. ณ ศาลปกครองกลาง