Categories
ข่าวสาร

ก่อนจะถึงวันนัดคดีประวัติศาสตร์…มารู้จักการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกกัน!

โดย โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม(EnLAW)
ใกล้เข้ามาแล้ว สำหรับนัดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกของศาลปกครองสูงสุด ในคดีที่ยืดเยื้อยาวนานและส่งผลสะเทือนต่อความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม คดีสารตะกั่วปนเปื้อนในลำห้วยคลิตี้ โดยหลังจากโครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) ได้นำเสนอข้อมูลความเป็นมาของปัญหา การต่อสู้ของชาวบ้านที่เกิดขึ้นมากว่า14 ปี รวมทั้งสรุปคำฟ้องและคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นไปแล้วนั้น