เริ่มต้นสร้างแบรนด์กับเราวันนี้

บริษัท บีเอเอส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2522 ทำการจดทะเบียนบริษัท 90 ล้านบาท ในปี พ.ศ.2543 ปัจจุบันตั้งโรงงาน 35 ไร่ อยู่บนพื้นที่ในจังหวัดนครปฐม มีพนักงานทั้งหมดกว่า 200 คน เราดำเนินธุรกิจด้วยการมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับงานบริการเทียบเท่ากับคุณภาพของผลิตภัณฑ์
มีทีมงานเป็นที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์เครื่องสำอางค์

วิสัยทัศน์บริษัท
  • เราจะเป็นบริษัทผลิตสบู่และเครื่องสำอางที่น่าเชื่อถือแหล่งหนึ่งในประเทศไทย
  • ราคาที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
พันธกิจ
  • สร้างความตระหนักให้พนักงานใส่ใจในเรื่องของคุณภาพและบริการ
  • คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีในระดับราคาที่เหมาะสม
  • เราจะเป็นบริษัทผลิตสบู่และเครื่องสำอางที่น่าเชื่อถือ ราคาที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
“ได้รับการรองรับจากระทรวงสาธารณสุข”

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor

“ได้รับโล่เกียรติคุณจาก สสว.”

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor

BAS โรงงานรับผลิตทีได้มาตรฐาน และการยอมรับแบรนด์มากมาย

สร้างแบรนด์อย่างมีคุณภาพไปกับเรา

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, 

เริ่มต้นสร้างแบรนด์กับเราวันนี้
BAS ยินดีใหัคำปรึกษาตั้งแต่เริ่มกระบวนการผลิต ไปจนถึงแนวทางการสร้างแบรนด์