เริ่มต้นสร้างแบรนด์กับเราวันนี้

ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ขอให้ตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบกรณีน้ำมันปตท.รั่ว

 .

เขียนที่ มูลนิธิบูรณะนิเวศ

211/2  ถ.งามวงศ์วาน

ซ.31 อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

 
                                                                                 27 สิงหาคม 2556
 
เรื่อง     ขอให้ตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบกรณีบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ทำน้ำมันรั่วไหลลงสู่ทะเล
เรียน     ท่านนายกรัฐมนตรี
 
สืบเนื่องจากกรณีท่อน้ำมันดิบของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (พีทีทีจีซี) รั่วไหลลงสู่ทะเลในพื้นที่ จังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2556 ทำให้น้ำมันดิบจำนวนมากไหลลงสู่ทะเลโดยกระจายครอบคลุมพื้นที่ทะเลเป็นบริเวณกว้างและในเวลาต่อมาคราบน้ำมันได้ถูกพัดพาเข้าสู่ชายหาดบริเวณ อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด  ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล การท่องเที่ยว และวิถีชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว
 
แม้ที่ผ่านมา พีทีทีจีซี และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องจะอ้างว่าได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามมาตรฐานแล้ว แต่ภาคประชาชนยังไม่เชื่อมั่นในข้อมูลและการดำเนินงานที่ผ่านมา เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบทั้งที่ตั้งขึ้นโดย พีทีทีจีซี  คณะกรรมการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน (กปน.) และหน่วยงานรัฐ อื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่มีองค์ประกอบของผู้เชี่ยวชาญอิสระและภาคประชาชน ทั้งยังไม่มีการเปิดเผยกระบวนการและรายงานการตรวจสอบต่อสาธารณะ
 
กลุ่มติดตามน้ำมัน ปตท. รั่วไหล  ซึ่งติดตามปัญหามาตั้งแต่ต้นและได้มีแถลงการณ์เรียกร้องต่อรัฐบาลให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง และเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยมีการรณรงค์เรียกร้องการสนับสนุนจากประชาชนผ่าน  www.change.org และมีผู้ร่วมสนับสนุนข้อเรียกร้องดังกล่าวจำนวนมาก บัดนี้มีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศร่วมสนับสนุนข้อเรียกร้องให้มีการตั้งกรรมการอิสระขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีปัญหาน้ำมันรั่วมากกว่า 30,000 คน   
 
            โดยหนังสือฉบับนี้กลุ่มติดตามน้ำมัน ปตท. รั่วไหลและผู้ร่วมสนับสนุน  จึงขอเรียกร้องให้ท่านนายกรัฐมนตรี  แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว  โดยมีสาระสำคัญดังนี้
           
            สาระสำคัญของคณะกรรมการอิสระ
1.   เป็นคณะกรรมการอิสระระดับชาติที่แต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี
2.   มีอำนาจในการเรียกข้อมูลและข้อเท็จจริงทั้งจากหน่วยงานรัฐและเอกชน
3.   มีหน้าที่หลักดังต่อไปนี้
–   ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกรณีปัญหาน้ำมันรั่วไหล
–   ตรวจสอบผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม
–   เสนอหลักการฟื้นฟูเยียวยาความเสียหายต่อรัฐบาล
–   จัดทำข้อเสนอเพื่อปรับปรุงนโยบาย กฎหมาย โครงสร้าง และกลไกที่เกี่ยวข้องกับการรับมือสถานการณ์น้ำมันรั่วไหลในอนาคต
4.   องค์ประกอบของคณะกรรมการ
–   ประธานเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับธุรกิจน้ำมันและปิโตรเลียม
–   มีตัวแทนภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
–   มีตัวแทนนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม  ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านนิเวศน์ ด้านสุขภาพ ด้านกฎหมาย
–   ภาคประชาสังคม (องค์กรพัฒนาเอกชนและหรือองค์กรประชาชนในพื้นที่)
5.   กระบวนการทำงานของคณะกรรมการต้องมีความโปร่งใส เปิดเผยการดำเนินงานและรายงานต่อสาธารณะ
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป  โดยทางกลุ่มจะติดตามความคืบหน้าของข้อเรียกร้อง  จนกว่าจะมีการดำเนินการตามข้อเรียกร้อง

                                          ลงชื่อ                                    ตัวแทนกลุ่มติดตามน้ำมัน ปตท.รั่วไหล

                              ( นายธารา  บัวคำศรี)

 
 

 
กลุ่มติดตามน้ำมัน ปตท. รั่วไหล ประกอบด้วย
 
มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)
มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)
กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Greenpeace Southeast Asia)
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (GSEI)
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่     คุณเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง      โทร. 081-6117473
 

.

แชร์บทความได้ที่ :

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สบู่ปาล์ม
สบู่สมุนไพร
สบู่สูตรธรรมชาติ