เริ่มต้นสร้างแบรนด์กับเราวันนี้

นิติธรรมชาติ : ความเรียงและบทสัมภาษณ์ว่าด้วยคดีสิ่งแวดล้อม หนังสือสรุปบทเรียนการดำเนินคดีด้านสิ่งแวดล้อม

“แรงผลักดันจากคนตัวเล็กๆ ในสังคมมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด เพราะจะทำให้สามารถมองเห็นถึงปัญหาและช่องทางในการแก้ไขที่เป็นจริงได้มากกว่าการรอให้เทวดามาเป็นผู้โปรดปราน ซึ่งไม่รู้ว่าจะมาถึงวันใดหรือต่อให้มาถึงก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในระยะยาวหรือไม่”

ส่วนหนึ่งจากคำนำของหนังสือ
โดย สมชาย ปรีชาศิลปะกุล

นิติธรรมชาติ : ความเรียงและบทสัมภาษณ์ว่าด้วยคดีสิ่งแวดล้อม หนังสือสรุปบทเรียนการดำเนินคดีด้านสิ่งแวดล้อมในแง่มุมของประชาชนผู้ก้าวเข้ามาสู่การใช้สิทธิทางกระบวนการยุติธรรมในการต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิของตนเอง และบทเรียนจากทนายความที่เข้ามาช่วยเหลือในการดำเนินคดี
โดยโครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม ผู้จัดทำหนังสือเล่มนี้ ในฐานะองค์กรให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ที่ทั้งผลโดยตรงและโดยอ้อมของการทำงานมุ่งหวังให้เป็นกลไกสนับสนุนภาคประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและความยุติธรรม…การรื้อ ค้น รวบรวมเอกสารทางคดี นั่งคุยทบทวนความคิด ประเด็นข้อต่อสู้และข้อเสนอแนะทางกฎหมายของทนายความหลัก การสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจากองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้อง ที่สำคัญการต่อสู้ของชุมชนชาวบ้านผู้เสียหายในระหว่างทางกระบวนการยุติธรรม เพื่อเรียบเรียงเป็นบทบันทึก แต่ละคดีในหนังสือเล่มนี้
ผลของแต่ละคดีได้สะท้อนถึงความเข้มแข็งของประชาชนและชุมชนผู้ยืนหยัดปกป้องสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี และเรียกร้องการเยียวยาความเสียหายที่เป็นธรรม และยังได้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนที่ช่วยสนับสนุนข้อมูล เงินทุนการดำเนินคดีในศาลและกำลังใจให้ประชาชนและชุมชนในการปกป้องสิทธิของตน
อย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนอย่างมีพลังเช่นนี้ ไม่สามารถจำกัดอยู่ได้แค่ผลสำเร็จของคดีเฉพาะรายหากยังต้องการความร่วมแรงร่วมใจร่วมกับการผลักดันให้มีการขับเคลื่อนแก้ไขนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย
“จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทเรียนและประสบการณ์เหล่านี้ จะเป็นบทเรียนให้แก่ทนายความอื่นๆ ผู้ปฏิบัติงานองค์กรพัฒนาเอกชน และนักวิชาการอื่นๆ เรียนรู้และนำไปปฏิบัติบ้าง สิ่งที่สำคัญก็คือ หวังว่าความสำเร็จในคดีเหล่านี้ จะเป็นประกายไฟเล็กๆ ดวงหนึ่ง ที่ชาวบ้านที่ทุกข์ยากทั้งหลาย จะได้ช่วยกันกระพือโหมให้ลุกโชติช่วงยิ่งๆ ขึ้น จนสามารถปลดโซ่ตรวนที่พันธนาการ ปล่อยให้ตนเป็นอิสระอย่างแท้จริงได้ต่อไป”

ส่วนหนึ่งจากคำนำของหนังสือ
โดยสมชาย หอมลออ

ความเรียงชุดนี้มีด้วยกัน 2 เล่ม โดยเล่ม1 เป็นการสรุปบทเรียนกรณีบ้านกรูด บ่อนอก และกรณีท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย ส่วนเล่ม 2 เป็นบทเรียนกรณีคลิตี้ และโคบอลท์-60
สนใจสั่งซื้อหนังสือ เล่ม 1 ราคา 150 บาท และเล่ม 2 ราคา 100 บาท

โดยติดต่อสั่งซื้อได้ที่ สุภาภรณ์ มาลัยลอย มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม โทร.094-9695995 แฟกซ์ 02-5393534

แชร์บทความได้ที่ :

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สบู่ปาล์ม
สบู่สมุนไพร
สบู่สูตรธรรมชาติ